ONLINE RECRUITMENT SYSTEM FOR ECONOMIC EXPERIMENTS

 
THE EASE OF RECRUITMENT

 
Hlavní strana
 Registrovat se
 
Kalendář
 
Pravidla
 
Etické zásady
 
FAQs
 
 O databázi
 Kontakt


Etické zásady


Laboratoře behaviorálních studií (LABS) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se řídí kodexem pro provádění experimentálního výzkumu. Mezi hlavní zásady LABS je ochrana potencionálně citlivých dat, která byla získána během studie. Ke splnění požadavků důvěrnosti podniká LABS následující kroky:
  • Všechna data získaná během náboru jsou uložena na serveru, který je přístupný pouze zaměstnancům LABS. Tyto údaje jsou užité pouze za účelem náboru účastníků pro studie LABS.
  • Všechny identifikační osobní údaje získané během studie jsou zpracovány v souladu se schváleným etickým dokumentem dané studie. Většinou jsou všechny osobní údaje nahrazeny kódem a seznam svazující číslové kódy s osobními údaji je uchován odděleně od dat experimentu.
  • Všechny formuláře o účasti obsahující osobní údaje (např. informovaný souhlas) jsou uchovávány na bezpečných místech.
  • Jako účastník v LABS máte právo podat stížnost, pokud máte podezření, že nebyla zachovaná důvěrnost vašich citlivých osobních údajů získaných během studie.Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo nápad jak zde něco zlepšit, napište nám na labs@ujep.cz.